جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 در مدت معلوم (فی المدت المعلوم) در مدت معلوم (فی المدت المعلوم)
وحید امیرخانی
فروش کل : 1,738,870,396 تومان
42 روز72255,884,000

2 این سیب هم برای تو این سیب هم برای تو
سیروس الوند
فروش کل : 900,382,599 تومان
70 روز54112,655,000

3 شاهزاده روم (انیمیشن) شاهزاده روم (انیمیشن)
هادی محمدیان
فروش کل : 3,482,801,800 تومان
84 روز7693,436,000

4 آدم باش آدم باش
مجید جوانمرد
فروش کل : 284,063,000 تومان
21 روز3888,747,000

5 شکاف شکاف
کیارش اسدی زاده
فروش کل : 427,602,600 تومان
28 روز4387,004,000

6 محمد رسول الله (ص) محمد رسول الله (ص)
مجید مجیدی
فروش کل : 14,285,448,207 تومان
154 روز3153,537,000

7 شیفت شب شیفت شب
نیکی کریمی
فروش کل : 1,194,967,498 تومان
70 روز2949,709,000

8 نقش نگار نقش نگار
علی عطشانی
فروش کل : 95,406,300 تومان
14 روز4648,454,000

9 خبر خاصی نیست خبر خاصی نیست
مصطفی شایسته
فروش کل : 96,913,400 تومان
21 روز1931,445,000

10 پی 22 پی 22
حسین قاسمی جامی
فروش کل : 173,817,800 تومان
35 روز930,477,000

11 بازگشت لوک خوش شانس بازگشت لوک خوش شانس
مجید کاشی فروشان
فروش کل : 211,510,100 تومان
77 روز1925,257,000

12 وروجک ها وروجک ها
فرزاد اژدری
فروش کل : 21,601,899 تومان
7 روز2319,130,000

13 جامه دران جامه دران
حمیدرضا قطبی
فروش کل : 1,184,574,300 تومان
77 روز1618,662,000

14 بیداری بیداری
فرزاد موتمن
فروش کل : 13,875,500 تومان
7 روز1413,087,000

15 بوفالو بوفالو
کاوه سجادی حسینی
فروش کل : 52,475,900 تومان
28 روز1410,914,000

16 تتل و راز صندوقچه تتل و راز صندوقچه
وحید گلستان
فروش کل : 15,884,500 تومان
14 روز98,641,000

17 ناهید ناهید
آیدا پناهنده
فروش کل : 352,997,800 تومان
70 روز108,255,000

18 بچگیتو فراموش نکن بچگیتو فراموش نکن
جلال فاطمی
فروش کل : 367,737,500 تومان
55 روز137,624,000

19 ارغوان ارغوان
امید بنکدار و کیوان علیمحمدی
فروش کل : 219,443,700 تومان
92 روز32,593,000

20 حکایت عاشقی حکایت عاشقی
احمد رمضان زاده
فروش کل : 88,378,700 تومان
42 روز12,518,000

21 قندون جهیزیه قندون جهیزیه
علی ملاقلی پور
فروش کل : 1,347,182,900 تومان
168 روز42,272,000

22 دو دوست دو دوست
محمد بانکی
فروش کل : 233,112,400 تومان
126 روز61,745,000

23 مردن به وقت شهریور مردن به وقت شهریور
هاتف علیمردانی
فروش کل : 1,384,617,650 تومان
182 روز01,509,000

24 چهارشنبه 19 اردیبهشت چهارشنبه 19 اردیبهشت
وحید جلیلوند
فروش کل : 559,801,900 تومان
92 روز21,325,000

25 چهارشنبه خون به پا می شود چهارشنبه خون به پا می شود
حماسه پارسا
فروش کل : 214,018,900 تومان
77 روز0283,000

26 360 درجه 360 درجه
سام قریبیان
فروش کل : 355,188,000 تومان
119 روز2196,000

27 پدر آن دیگری پدر آن دیگری
یدالله صمدی
فروش کل : 497,943,700 تومان
92 روز2140,000